Σχεδιασμένο ειδικά για την τάξη, το SMART amp δίνει τη δυνατότητα της συν-δημιουργίας και ενισχύει την συνεργασία των μαθητών σε συσκευές, ενώ στους εκπαιδευτικούς την εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τη μάθηση και τη συμβολή.

Οι μαθητές μπορούν να συν-δημιουργήσουν περιεχόμενο σε ένα ψηφιακό καμβά με τις συσκευές τους, επιτρέποντας τη συμβολή και τη συνεργασία να συμβεί από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεργασία και τις εξελίξεις και να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να καθοδηγήσουν τους μαθητές, χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν τη μάθηση.

Get your SMART amp™ free trial

#

Comments are closed