Από το 2008 λειτουργούμε συνεχώς για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο χώρο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Η ομάδα μας συνεχίζει με συνεργασίες και εισαγωγές,  να υποστηρίζει την ποιότητα και την ανάγκη για αλλαγή και εκσυγχρονισμό στα σχολεία.  Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε ανοδική πορεία τζίρου ενώ παράλληλα επενδύουμε σε υποδομή και τεχνογνωσία. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και συνεχίζουμε.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *