Λογισμικό DisplayNote στην εκπαίδευση – Κάνοντας τα μαθήματα διαδραστικά για όλη την τάξη

Προβολή Οθόνης
Προβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από το PC σας στη συσκευή του μαθητή. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να δημιουργήσετε εκ νέου τα υπάρχοντα μαθήματα για όλους τους διαφορετικούς τύπους συσκευών.

Ασύρματη Παρουσίαση
Χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να ελέγχετε τον υπολογιστή σας ασύρματα με δυνατότητα να ανοίξετε και να σχολιάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο και να το μοιράσετε με την τάξη σας.

Εξατομικευμένες Σημειώσεις
Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν το μάθημά σας στη συσκευή τους και να τo διαμορφώσουν, προσθέτοντας τις δικές τους σημειώσεις, χωρίς την ανάγκη για μια ξεχωριστή εφαρμογή λήψης σημειώσεων.

Ψηφοφορία Μαθητών
Εκτιμήστε γρήγορα τα επίπεδα της κατανόησης των μαθητών και συγκεντρώστε πληροφορίες θέτοντας ερωτήματα ψήφου.

Συνεργασία σε Πραγματικό Χρόνο
Τώρα οι μαθητές σας μπορούν να συνεισφέρουν και να συνεργάζονται στις διαφάνειες σας. Το DisplayNote επιτρέπει στην τάξη σας τον διαμοιρασμό σχολιασμών.

Καταγραφή Διάλεξης
Ότι κάνει ένας μαθητής στο DisplayNote μπορεί να αποθηκευτεί στη συσκευή του. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μαθήματος κάθε μαθητής έχει τις διαφάνειες του, τις σημειώσεις του και τις σημειώσεις της ομάδας όλα σε ένα μέρος.

 

Comments are closed