Η Εκπαίδευση στη χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι δύσκολη υπόθεση. Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι όσον αφορά τους διαδραστικούς πίνακες χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση και υλικό στήριξης για το δάσκαλο.

Η SMARTIPS είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στο χώρο που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συνολική υποστήριξης. Δηλαδή τεχνική εγκατάσταση σε συνάρτηση με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των καθηγητών του σχολείου.

Μέχρι τώρα η SMARTIPS έχει εκπαιδεύσει πάνω από 3000 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στη χρήση του διαδραστικού πίνακα.

Στην εκπαίδευση εφαρμόζονται τεχνικές μικροδιδασκαλίας και εκπαιδευτικά σενάρια έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν σε συνθήκες εργασίας πως να κάνουν χρήση της τεχνολογίας.

Αυτό είναι το μύστικό της SMARTIPS που την κάνει ξεχωριστή στο κομμάτι των διαδραστικών πινάκων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Comments are closed