Διαδραστικές οθόνες SMARTIPS

Καθώς αυξάνεται η ανάγκη για περισσότερους χώρους συνεργασίας αυξάνεται και η ζήτηση για τεχνολογία στην τάξη . Οι διαδραστικές οθόνες της SMARTIPS αγκαλιάζουν την  μάθηση παρέχοντας έξυπνα ψηφιακά περιβάλλοντα στην τάξη. Μια διαδραστική οθόνη είναι η  πλήρης λύση στην τάξη μας, είναι εύκολη στη χρήση, με απλή εγκατάσταση και έχει σχεδιαστεί για πάνω από 50.000 ώρες χρήσης. Με χαμηλή συντήρηση και χωρίς συνεχιζόμενες συνδρομές,  η διαδραστικές οθόνες της SMARTIPS παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση σε όλα.