ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η SMARTIPS θα παραμείνει κλειστή από 21 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2014. Παραγγελίες θα εκτελούνται μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2013. Οι παραγγελίες προσφοράς (που αφορούν τους διαδραστικούς πίνακες ΣΜΑΡΤ ) με ημερομηνία μέχρι και 31/12/2013 θα εκτελεσθούν κανονικά.

Από την 1/1/2014 ΔΕΝ θα ισχύει καμιά από τις τρέχουσες προσφορές (που αφορούν τους διαδραστικούς πίνακες ΣΜΑΡΤ) .