εκπαίδευση διαδραστικού πίνακα

 

Μια έρευνα στο http://erkyna.gr/…/peri…/dimosieyseis/pliroforiki/t10-07.pdf δείχνει ότι για τους διαδραστικούς πίνακες χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση και υλικό στήριξης για το δάσκαλο.

Η SMARTIPS είναι από τις ελάχιστες στο χώρο που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συνολική υποστήριξης. Δηλαδή τεχνική εγκατάσταση σε συνάρτηση με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των καθηγητών του σχολείου.

Μέχρι τώρα η SMARTIPS έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1500 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στη χρήση του διαδραστικού πίνακα.

Στην εκπαίδευση εφαρμόζονται τεχνικές μικροδιδασκαλίας και εκπαιδευτικά σενάρια έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν σε συνθήκες εργασίας πως να κάνουν χρήση της τεχνολογίας.

Αυτό είναι το μύστικό της SMARTIPS που την κάνει ξεχωριστή στο κομμάτι των διαδραστικών πινάκων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Skip to toolbar